RYSKA UBÅTSOPERATIONER

Den 28 mars 2023 presenterades boken Ryska ubåtsoperationer mot Sverige och i Norden på Sjöhistoriska museet i Stockholm. I boken presenteras bevis för hur den ryska militära underrättelsetjänsten GRU förberedde att kunna spränga Gävle hamn med en kärnvapenmina. En rysk undervattensfarkost med spetsnazdykare upptäcktes vid djupmätning av hamnen efter muddring. I boken beskrivs också den första kända ubåtskränkningen efter Kalla Kriget i Göteborg 2011. Även andra intressanta undervattensintrång i Sverige och i Norden redovisas. De enda vapeninsatserna som gjorts ägde rum på finskt vatten utanför Helsingfors 2015.


Från år 2011 startade förberedelser för kärnvapeninsatser mot hamnar och flygfält i Sverige. Förberedelser bedöms även ha bedrivits mot övriga nordiska länder.

Under den ryske generalstabschefens Gerasimov ledning har den sovjetiska Operationsplanen RYAN – Överraskande kärnvapenanfall från Kalla Kriget moderniserats till RYAN 2.0. De förändrade operativa och strategiska förhållandena i norra Europa i kombination med den militärtekniska utvecklingen är motiven bakom förändringen.

Syftet med min bok är att offentliggöra ryska ubåtsintrång under Putins regim och jämföra med de sovjetiska ubåtsoperationerna under Kalla Krigets senare del. Det ger också en god uppfattning om morgondagens hot.

OMÖJLIG UBÅT

Omöjlig ubåt ger exempel på vad mäniskor har observerat i svenska vatten. Du kan själv bilda dig en uppfattning om ubåtskränkningarna och vem som låg bakom. Du får också veta hur nära Marinen var att sänka en ubåt.
Det säkerhetspolitiska läget under 1980-talet handlar om terrorbalansen och den livsfarliga situation som uppstod när den tippade över till USA:s fördel. I den sovjetiska krigsplanen drogs även Sverige in. Västvärlden och Sverige var bara timmar från att utsättas för ett förödande sovjetiskt kärnvapenanfall.
Vilka motiv fanns och vad gjorde ubåtarna här?
Åt ryska sjömän frukost i svenska skärgårdar? Svar hittar du i boken.
Frågan om U 137:s uppdrag i Gåsefjärden besvaras också.

Avslutningsvis redovisas erfarenheter samt fel och brister under ubåtsjakten.

Tyvärr är nuvarande upplaga av "Omöjlig Ubåt" slut. Om det blir en nytryckning meddelas det på denna hemsida.