OM NILS-OVE JANSSON

Författaren är pensionerad sjöofficer som har analyserat ubåtskränkningarna och deras säkerhetspolitiska innebörd. Han var under tre år operativt ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktinsatser under Kalla Kriget. Han har studerat på U.S. Naval War College i USA och varit Chef för Försvarsstabens Underrättelseavdelning. Under åren 1992 - 95 var han Chef för ÖB:s Underrättelse- och Säkerhetskontor och Ställföreträdande Chef för MUST.


Kommendören av 1.graden Nils-Ove Janssons lämnade försvaret 2001 efter 35 års tjänstgöring. Han är ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och Kungliga Krigsvetenskapsakademin.

2014 gav han ut boken Omöjlig Ubåt på eget förlag. Den resulterade i helsidesartiklar i SvD, Expressen och Aftonbladet m fl tidningar liksom i Sveriges Radio Studio 1. Efter bokreleasen på Sjöhistoriska muséet har författaren hållit ett stort antal föreläsningar först inom försvaret och senare för allmänheten. Boken är tryckt i fem upplagor och den har presenterats på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. Vid Kungliga Krigsvetenskaps Akademins Högtidssammankomst 12 nov 2016 belönades författaren med silvermedalj och penningpris för sin bok Omöjlig Ubåt.


I mars 2023 gav han ut boken Ryska ubåtsoperationer mot Sverige och i Norden på eget förlag. Den resulterade i intervjuer i bl a TV4 och Aftonbladet. Lokal TV, radio och tidningar i Gävle uppmärksammade också boken. Efter bokreleasen på Sjöhistoriska museet har författaren hållit föreläsningar i försvarssammanhang. Boken kommer att presenteras på Bokmässan i Göteborg hösten 2023.